Oscar von Seth

Författare av ”Snö som föll i fjol”, en roman om resande, åtrå, gemenskap och yoga.

Foto: Julia Landgren

Foto: Julia Landgren

Oscar von Seth är författare av Snö som föll i fjol, en roman om resande, åtrå, gemenskap och yoga.

Ur en karriär som modern dansare växte Oscars intresse för skrivande fram. Dansens dynamik omvandlades till lek med ord, som om alla ord han som dansare uttryckt med kroppen istället släpptes fria på papper.

2014 placerade sig Oscars novell Ensamvargar på andra plats i Sveriges största novelltävling, Umeå Novellpris. Hans kärlek till språk och litteratur har sedan dess lett till en magisterexamen i litteraturvetenskap, och för närvarande är han doktorand vid Södertörns högskola.

Att berätta inkluderande, autentiska historier är Oscars ambition. Romanfigurerna i Snö som föll i fjol har skapats genom möten med människor från världens alla hörn, personer Oscar lärt känna under en längre period som Berlinbo, på turnéer som dansare eller genom jobb som internationell fotomodell. Debutromanen bär tydliga spår av honom själv och de resor han hitintills gjort.

Förutom att skriva skönlitterärt utför Oscar skribentuppdrag av varierande art samt erbjuder korrekturläsning. För mer info eller förfrågningar kontakta honom här.